Головне меню

Подати звернення

Нормативно-правова база

Законодавство в сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарії

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Законодавство в сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарії.doc

Наказ Мінагрополітики та продовольства України від 22.05.2019 р. № 264 «Про затвердження Методів відбору зразків для визначення максимально допустимих рівнів мікотоксинів у харчових продуктах для цілей державного контролю»

Наказ Мінагрополітики та продовольства України від 19.06.2019 р. № 330 «Про затвердження Вимог до меду»

Наказ Мінагрополітики та продовольства України від 06.05.19 р. № 241 Про затвердження деяких норм.-прав. актів щодо безпечності та гігієни кормів

Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Вимог до продуктів з какао та шоколаду» від 13.04.2016 р. № 157

Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Реєстр потужностей з експлуатації. дозволом-наказ 40.doc

Додаток 2 адмін.-тер. одиниці-наказ 40.doc

Додаток 3 категорії потужностей-наказ 40.doc

Додаток Порядок ведення реєстру Експлуатаційні дозволи наказ 40.doc

Додаток 1-заява - до наказу 39.doc

Додаток Порядок державна реєстрація потужностей до наказу 39.doc

Додаток 3- до наказу 39.doc

Потужностi Операторів Ринку-наказ 39.doc

Додаток Порядок ведення реєстру експортерів-до наказу 38.doc

Експортнi Потужностi-наказ 38.doc

Положення про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби

Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»

Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»

Закон України "Про державну службу"

Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

Закон України "Про молоко та молочні продукти"

Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них"

Закон України "Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2010 - 2015 роки"

Закон України «Про безпечність та гігієну кормів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління, і розміру плати за їх надання"

Наказ Державного Департаменту ветеринарної медицини Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів

Про затвердження Правил облаштування і утримання діючих (існуючих) худобомогильників та біотермічних ям для захоронення трупів тварин у населених пунктах України

Постанова N 833 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень"

docІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА з видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики.doc

docІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА з переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики.doc

pdfНаказ МінАПК України від 08.08.2019 р. №446 Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення заходу державного контролю у формі аудиту

pdfНаказ МінАПК України від 08.08.2019 р. №447 Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення заходу державного контролю -інспектування

pdfНаказ № 308-10.05.2017 р. - ТIК адмiнпослуг.pdf

docТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА з видачі ветеринарних документів:.doc

pdfПро внесення змін до наказу Держветфітослужби від 27.03.2013 року №137 "Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, що надаються Держветфітослужбою"36.37 KB

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 350 «Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 361 «Деякі питання проведення перевірок органів державного нагляду (контролю)

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 387 «Про Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)» , внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей»

pdfНаказ Держпродспоживслужби № 130 від 06.06.16 р. про затвердження інформац. і технолог.карток адмін.послуг.PDF

pdfТипова Інформаційна картка з видачі ветдокументів.PDF

pdfТипова Інформаційна картка з видачі екплуатаційного дозволу - харч.прод.тварин.пох.PDF

pdfТипова Інформаційна картка з видачі екплуатаційного дозволу- неістівні прод., корми, добавки.PDF

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.1992 р. № 478 «Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2008 р. № 413 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, та переліку послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які провадять ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових або необхідних протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 р. № 641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1348 «Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління»

Наказ Мінагрополітики України від 13.02.2013 р. № 96 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби»

pdfРозяснення ЗУ 2042 Про державний контроль.pdf

Вимоги Європейського Союзу

docПостанова (ЄС) № 178/2002 Європейського парламенту і Ради від 28 січня 2002. Встановлення загальних принципів і вимог харчового законодавства, створених Європейською Владою Безпеки харчових продуктів і встановлюючи принципи з питань нешкідливості харчових продуктів303 KB

docРегламент 2073/2005 Комиссии от 15 ноября 2005 года, о микробиологических показателях для пищевых продуктов156.5 KB

docНовая редакция Регламента ЕС № 852/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года по гигиене пищевых продуктов195.5 KB

docРЕГУЛИРОВАНИЕ (EC) № 882/2004 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 29 апреля 2004 г об официальном контроле, выполненном для гарантии подтверждения согласованности с законом о кормах и пищевых продуктах, санитарии и правилами благосостояния животных462.5 KB

docРЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 839/2008 від 31 липня 2008 року що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 396/2005 Європейського Парламенту та Ради стосовно Додатків II, III і IV щодо максимально дозволених рівнів (MRLs) залишку пестицидів у певних продуктах15.56 MB

pdfРегламент комісії ЄС №1881/2006296.93 KB

docPeгламент (EC) No 2160/2003 Европейского Парламента и Совета от 17 ноября, 2003 года по контролю сальмонеллы и других пищевых зоонозных агентов206 KB

docНовая редакция Регламента 854/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающего особые правила организации официального контроля над продукцией животного происхождения, предназначенной для потребления человеком в пищу196.5 KB

 

 Вимоги Митного Союзу

docЕдиные санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (таможенный союз)7.25 MB

pdfЕДИНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ (ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)

pdfЕдиные формы ветеринарных сертификатов187.63 KB

pdfЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ товаров подлежащих ветеринарному контролю (надзору)182.45 KB

pdfИЗМЕНЕНИЯ в Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическомунадзору (контролю)1.86 MB

docИнструкция по ветеринарному клеймению мяса (утв. Межправительственным советом по сотрудничеству в области ветеринарии государств-участников СНГ 22 октября 1998 г., г. Ташкент)

pdfПОЛОЖЕНИЕ о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза265.75 KB

pdfО применении ветеринарно-санитарных норм в таможенном союзе311.77 KB

pdfО внесении изменений в единый перечень товаров подлежащих ветеринарному контролю147.95 KB

pdfО вопросах в сфере ветеринарного контроля (надзора) в Таможенном союзе220.96 KB

 

Законодавство в сфері захисту і карантину рослин

Фітосанітарні вимоги країн світу

Постанова КМУ від 09.05.2023 р. № 458 «Про затвердження Порядку одержання посвідчення про право роботи з пестицидами»

Закон України № 180-XIV від від 14.10.1998

Закон України № 86/95-ВР від 02.03.1995

Закон України № 877-V від 05.04.2007

Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98 Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві

Закон України №3348-XII від 30.06.1993р. "Про карантин рослин"

Закон України №956-V від 19.04.2007р. "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері карантину рослин"

Закон України №3392-VI від 19.05.2011р. "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"

Постанова Кабінету Міністрів від 23.01.2019 р .№ 33 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова Кабінету Міністрів від 23.01.2019 № 34 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова КМ №1348 від 28.12.2011р. "Деякі питання надання послуг Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління"

Постанова Кабінету Міністрів України N 641 від 9 червня 2011 р. «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання»

Постанова КМ №853 від 10.08.2011р. "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби"

Постанова КМУ від 15 листопада 2019 р. № 1177 «Деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин»

Постанова КМ №751 від 18.08.2010р. "Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю"

Постанова КМ №38 від 27.01.1994р. "Про вступ України до Конвенції заснування Європейської і Середземноморської організації захисту рослин"

Постанова КМ №1661 від 24.10.2003р. "Про заходи щодо вступу України до Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)"

Наказ Міністерства аграрної політики України № 487 від 07.08.2012р. «Про затвердження Порядку офіційного встановлення та або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки»

Наказ Міністерства аграрної політики України №534 від 06.09.2013р. "Про затвердження Порядку оформлення Головним державним фітосанітарним інспектором України, головними державними фітосанітарними інспекторами в Автономній Республіці Крим, місті Києві, областях, їх заступниками та державними фітосанітарними інспекторами матеріалів про адміністративні правопорушення"

Наказ Міністерства аграрної політики України №690 від 21.11.2006р. "Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання"

Наказ Міністерства аграрної політики України №731 від 22.12.2005р. "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу"

Наказ Міністерства аграрної політики України №117 від 28.03.2005р. "Про затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука"

Наказ Міністерства аграрної політики України №40 від 27.01.2005р. "Про затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів"

pdfНаказ Держпродспоживслужби № 130 вiд 06.06.16 р. про затвердження iнформац. i технолог.карток адмiн.послуг.PDF

pdfТипова Iнформацiйна картка з видачi карантинного сертифiката.PDF

pdfТипова Iнформацiйна картка з видачi фiтосанiтарного сертифiката.PDF

pdfТипова Iнформацiйна картка з видачi фiтосанiтарного сертифiката на рекспорт.PDF

pdfНаказ № 308-10.05.2017 р. - ТIК адмiнпослуг.pdf

docТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з видачі карантинного сертифіката партії вантажу.doc

docТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з видачі фітосанітарного сертифіката партії вантажу.doc

docТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з видачі фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу.doc

pdfПерелік регульованих шкідливих організмів-2019.pdf

docЗаява на проведення фітосанітарних процедур.doc

Законодавство в сфері насінництва та розсадництва

Закон України від  26.12.2002   №  411-IV « Про насіння і садивний матеріал »

Закон України від 08.12.2015 № 864-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами»

Закон України від 21.04.1993  №  3116- XII  «Про охорону прав на сорти рослин »

Постанова Кабінету Міністрів від 16.01.2019 р. № 23 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова Кабінету Міністрів від 16.01.2019 р. № 24 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова КМУ від 21 02.2017 № 97 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»

Постанова КМУ від 28 12.2016 № 1031 «Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)»

Постанова КМУ від 21 12.2016 № 979 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»

Постанова КМУ від 26.10.2016 № 762 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні»

Постанова КМУ від 05 10.2016 № 691 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну \та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не занесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації   економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування»

Постанова КМУ від 30.11.2016 № 881 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)»

Постанова КМУ від 06.10.2016 № 362 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів – інспекторів )»

Постанова КМУ від 07.12.2016 №  918 «Про затвердження критеріїв заборони поширення сортів рослин в Україні»

Постанова КМУ від 30.11.2016 № 882 « Про затвердження порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва »

Постанова КМУ від 07.12.2016 №  916 « Про затвердження порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності »

Наказ Мінагрополітики «Про включення юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва»

Наказ Мінагрополітики «Про включення юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва»

Наказ Мінагрополітики «Про включення та відмову у включенні юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва»

Наказ Мінагрополітики «Про включення та відмову у включенні юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва»

Наказ Мінагрополітики «Про включення та відмову у включенні юридичних осіб до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва»

Наказ Мінагрополітики «Про продовження терміну усунення невідповідностей формальних ознак заявки на сорт рослин встановленим вимогам»

Наказ «Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва»

Наказ «Про затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту»

Наказ  «Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2016 року за № 1413/29543

Наказ «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей…» 

Наказ «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 за № 1659/29789

Наказ Мінагрополітики «Про включення та відмову у включенні юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва»

Наказ «Про встановлення строків передачі проб насіннєвого матеріалу пунктам доліджень для проведення ділянкового (грунтового) та лабораторного сортового контролю ботанічних таксонів озимого типу розвитку під урожай 2018 року» 

Міжнародні документи

Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю обігу насіння в міжнародній торгівлі

Конституція Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння

 

 

 

 

 

 

Законодавство в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Водний кодекс України

Земельний кодекс України

Кодекс України про надра

Податковий кодекс України

Кодекс законів про працю України

Закон України "Про систему громадського здоров’я"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України Основи законодавства України про охорону здоров'я

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Закон України «Про нафту і газ»

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про поховання та похоронну справу»

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

Закон України «Про дорожній рух»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів»

Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

Закон України «Про охорону земель»

Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та продукцію з них»

Закон України «Про тваринний світ»

Закон України «Про курорти»

Закон України «Про меліорацію земель»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про молоко та молочні продукти»

Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції"

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон України «Про мисливське господарство та полювання»

Закон України «Про виноград та виноградне вино»

pdfНаказ Держпродспоживслужби № 130 від 06.06.16 р. про затвердження інформац. і технолог.карток адмін.послуг.PDF

pdfТипова Інформаційна картка з видачі дозволу (сан.паспорту) - провед.робіт- іонізуюче випромінювання.PDF

pdfТипова Інформаційна картка з видачі дозволу - провед.робіт- неіонізуюче випромінювання.PDF 

pdfНаказ № 308-10.05.2017 р. - ТIК адмiнпослуг.pdf

docТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з видачі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.doc

docТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами.doc

docТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ з видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт.doc

docТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ (у разі надання адміністративної послуги через центр надання адміністративних послуг).doc

 

 

Більше інформації на сайті Держсанепідслужби 

Законодавство в сфері захисту споживачів

Закон України «Про захист прав споживачів»

Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

Закон України «Про ринок природного газу»

Закон України «Про теплопостачання»

Закон України "Про ринок електричної енергії"

Закон України «Про транспорт»

Закон України «Про автомобільний транспорт»

Закон України «Про залізничний транспорт»

«Повітряний кодекс України»

Закон України "Про електронні комунікації"

Закон України "Про поштовий зв’язок"

Закон України «Про туризм»

Закон України «Про страхування»

Закон України "Про платіжні послуги"

Закон України «Про рекламу»

Закон України "Про медіа"

Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення»

Закон України "Про авторське право і суміжні права"

Закон України «Про лікарські засоби»

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Закон України «Про державні лотереї в Україні»

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 №693 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 №198 « Про затвердження єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2023р. №614 "Про затвердження Правил побутового обслуговування населення"

«Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій» затверджені наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства 17.05.2005 № 76

Правила надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019р. №690 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2022р. №85

Правила надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2023р. №835

Про затвердження Кодексу газорозподільних систем, затверджено постановою НКРЕКП 30.09.2015 № 2494

Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджено постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312

ТИПОВИЙ ДОГОВІР постачання природного газу побутовим споживачам, затверджено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30.09.2015 № 2500

«Порядок проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі» затверджений постановою КМУ від 11.12.2013р. №970

ПОРЯДОК здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.022024р. №127

«Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України» затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України 27.12.2006 N 1196

«Порядок організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом» затверджені наказом Міністерства інфраструктури 15.07.2013 № 480

«Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» затверджені постановою КМУ від 18.02.1997 № 176

Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу, затверджено Наказом Державної авіаційної служби України 26.11.2018р. №1239

«Правила надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом» затверджені постановою КМУ від 23.12.2004 № 1735

«Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг» затверджені постановою КМУ від 11.04.2012 р. № 295

«Правила надання послуг поштового зв’язку» затверджені постановою КМУ від 05.03. 2009 р. №270

«Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів» затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615

«Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів» затверджених наказом Міністерства промислової політики України від 29.12.2004 №721

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2811.23р. №1251

«Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» затверджений постановою КМУ від 29.07.2015 № 803

«Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг» затверджених наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2015 № 19

Наказ Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення 27.08.2000р. №20 та затверджені ним інструкції :

1.1. Інструкція щодо надання послуг з хімічної чистки та фарбування (перефарбування) виробів;

1.2. Інструкція щодо надання послуг з ремонту та пошиття швейних і хутряних виробів, виробів із шкіри, головних уборів;

1.3. Інструкція щодо надання послуг з ремонту побутових машин і приладів, ремонту та виготовлення металовиробів;

1.4. Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

1.5. Інструкція щодо надання послуг з ремонту і пошиття взуття ;

1.6. Інструкція щодо надання послуг з ремонту, пошиття та в'язання трикотажних виробів ;

1.7. Інструкція щодо надання послуг лазень і душів;

1.8. Інструкція щодо надання послуг з прання білизни;

1.9. Інструкція щодо надання послуг з ремонту побутової радіоелектронної апаратури;

1.10. Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виготовлення меблів;

1.11. Інструкція щодо надання перукарських, манікюрних та педикюрних послуг;

1.12. Інструкція щодо надання фотопослуг

«Порядок надання у тимчасове користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку» затверджений наказом Укрсоюзсервісу від 16.12.99 N 46

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Закон України "Про адміністративну процедуру"

Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. №1069 "Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд"

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 921 «Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1397 «Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1398 «Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1400 «Деякі питання захисту прав споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401 «Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1404 «Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1406 «Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1407 «Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду моніторингу та звітування про їх виконання»

Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції, затверджені наказом Мінекономіки 19.04.2019р. №667

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 № 340 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року № 1193 "Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08. 2015 року № 607 «Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1058 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках»

Наказ Мінекономрозвитку від 13.10.2016 № 1747 « Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями»

Наказ Мінекономрозвитку від 04.08. 2015 року № 914 "Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин"

Наказ Мінекономрозвитку від 08.02.2016 року № 193 "Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів"

Наказ Мінекономрозвитку від 23.12.2015 року № 1747 "Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики"

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013р. №702 “Про затвердження Технічного регламенту щодо енергетичного маркування”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008р. №787 “Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. №738 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин”

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017р. №380 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин”

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019р. № 534 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015р. №514 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019р. №736 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин”

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017р. №139 “Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008р. №748 “Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі”

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2018р. №814 “Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011р. №1367 “Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011р. №1368 “Про затвердження Технічного регламенту щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015р. №1077 “Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015р. №340 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019р. №264 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов’язаного з ними обладнання”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019р. №741 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без інтегрованого баласту, газорозрядних ламп високої інтенсивності, а також баластів та світильників, призначених для роботи з такими лампами”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019р. №734 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення”

Наказ Мінекономіки від 28 липня 2020р. №1408 “Про затвердження Технічного регламенту назв текстильних волокон і відповідного етикетування та маркування вмісту складників сировинного складу текстильних виробів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2008р. №717 “Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015р. №1062 “Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016р. №94 “Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016р. №163 “Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015р. №1067 “Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018р. №151 “Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок”

Наказ Мінекономрозвитку від 06.03.2019р. №358 “Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017р. №360 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018р. №804 “Про затвердження Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019р. №157 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для електродвигунів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017р. №359 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019р. №735 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для телевізорів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019р. №156 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019р. №155 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну пилососів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019р. №154 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну водяних насосів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019р. №153 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019р. №152 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019р. №151 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019р. №150 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії в активному режимі”

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 07.02.2018р. №28 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019р. №742 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухонних витяжок”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019р.№ 733 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі “очікування”, “вимкнено” та мережевому режимі “очікування”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019р. №740 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для водонагрівачів та баків-акумуляторів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019р. №739 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019р. №737 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для комп’ютерів та комп’ютерних серверів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2019р. №1184 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2021р. №432 “Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах”

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2021р. №1379 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для вентиляційних установок”

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2021р. №1376 “Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторних агрегатів і холодильних установок”

 

 

Законодавство в сфері ціноутворення

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про ціни і ціноутворення»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»

1. Державне регулювання цін на продовольчі товари

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2023р. №650 "Про регулювання цін на окремі види продовольчих товарів та забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану"

2. Державне регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 "Деякі питання реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення"
Постанова Кабінету Міністрів України «Про державне регулювання цін на лікарські засоби»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135 "Деякі питання реімбурсації лікарських засобів"

       3. Державне регулювання цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги

Закон України "Про управління відходами"

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

Закон України «Про поховання та похоронну справу»

Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

Закон України «Про теплопостачання»

Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»

Закон України «Про ринок природного газу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2022р. № 85 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2023р. № 1031 "Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2023р. №835 "Про затвердження Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2024р. №127 "Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості"

Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»

Законодавство в сфері реєстрації сільгосптехніки Законодавство у сфері державних закупівель Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в івано-Франківській обл Правила внутрішнього трудового розпорядку ГУ ДПСС в Івано-Франківській обл Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Головному управлінні

 

 

ПОШУКОВА СТОРІНКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ НА ПОРТАЛІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 

 

 

Гаряча лінія

Календар

Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Пошук