Головне меню

Подати звернення

Як можна звернутися до Уповноваженого з прав людини у разі виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина?

  Відповідно до статті 101 Конституції України парламентський контроль за додержанням02.05.23 3конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
  Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 55 Конституції України). Відповідно до закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» особа може звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якщо її права та свободи порушено органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими і службовими особами, а також юридичними та фізичними особами.

  Уповноважений має право:
  - вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина;
  - звертатися до Конституційного Суду України з конституційним поданням;
  - перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини і громадянина відповідними державними органами;
  - відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету відвідування місця несвободи;
  - запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються по справі;
  - звертатися до суду про захист прав і свобод осіб, які через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права і свободи; брати участь у судовому розгляді справ, провадження в яких відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями);
  - направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття цими органами заходів.
  Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, посадові та службові особи, до яких звернувся Уповноважений, зобов'язані співпрацювати з ним і подавати йому необхідну допомогу.

02.06.23 3 фото1

02.06.23 3 фото2

02.06.23 3 фото3

02.06.23 3 фото4

02.06.23 3 фото5

02.06.23 3 фото6

Гаряча лінія

Пошук