Головне меню

Подати звернення

Державний ринковий та метрологічний нагляд

   Державний ринковий нагляд – діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.
Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.
   Законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції складається з Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції», Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів.
   Зі внесеними змінами до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 10.02.2016 року, головною особливістю в роботі органів ринкового нагляду буде надання можливості СПД вживати заходи по усуненню формальної невідповідності продукції встановленим вимогам.
   А застосування обмежувальних (корегувальних) заходів, щодо продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, застосовувати тоді, коли СПД не усунув виявлені недоліки. (знак відповідності технічним регламентам було нанесено з порушенням вимог, визначених у відповідному технічному регламенті; не було нанесено знак відповідності технічним регламентам,якщо його нанесення передбачено відповідним технічним регламентом; не було складено декларацію про відповідність або декларація про відповідність не супроводжує продукцію, якщо її складення чи супроводження нею продукції передбачено відповідним технічним регламентом; декларацію про відповідність було складено з порушенням вимог; органу ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації або вона є неповною; вчинено інші порушення встановлених вимог, визначених у відповідному технічному регламенті як формальна невідповідність. Перелік порушень встановлених вимог, які вважаються формальною невідповідністю, уточнюється у відповідних технічних регламентах).
   У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №573 «Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності» здійснює державний ринковий нагляд за продукцією, що введена в обіг на ринок України відповідно до вимог 17- технічних регламентів та Закону України від «Про загальну безпечність нехарчової продукції». Це близько 90 % від загальної кількості промислової продукції, що вводиться в обіг на ринку.
холодильні пристрої, електричне та електронне обладнання, лампи побутового використання, текстильні волокна і текстильні вироби, неавтоматичні зважувальні прилади,засоби вимірювальної техніки,
низьковольтне електричне обладнання, електрообладнання побутового призначення, водогрійні котли, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, прилади, що працюють на газоподібному паливі, обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі, пересувне обладнання, що працює під тиском (крім здійснення нагляду на місцях експлуатації обладнання), машини та устаткування, мийні засоби, іграшки, радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання (ефективне використання радіочастотного ресурсу України та підключення до телекомунікаційної мережі загального користування, інші види продукції, що не є об’єктами технічних регламентів та не включені до сфери відповідальності інших органів державного ринкового нагляду (крім продукції, нагляд за якою здійснюється відповідно до санітарного законодавства).
   Зі зміною структури управління до сфери відповідальності відділу віднесено метрологічний нагляд. Це діяльність, яка провадиться у сфері законодавчо регульованої метрології з метою перевірки додержання суб’єктами господарювання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.
     Розрізняють три види метрологічного нагляду :
- державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;
- метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
- метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.
     До повноважень відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів входить
1) перевірка діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними вимог згаданого Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
2) подання законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством;
3) перевірка кількості фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу;
    У разі виявлення порушення метрологічних вимог буде забороняти застосування та випуск з ремонту законодавчо-регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;
Анульовувати результати повірки законодавчо-регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
Видавати приписи та встановлювати строки усунення порушень метрологічних вимог;
Забороняти реалізацію партій фасованого товару, з яких відбиралися зразки упаковок фасованих товарів, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;
вживати в порядку, встановленому цим та іншими законами України, заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;
вносити центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, пропозиції про анулювання свідоцтв про уповноваження 

docЗРАЗОК скарги при порушенні метрологічних вимог або прав на достовірність результатів вимірювань.doc

pdfФорма звернення про порушення прав споживачів у разі придбання нехарчової продукції.pdf

 

 

Гаряча лінія

Календар

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Пошук