Головне меню

Подати звернення

Щодо алкоголю…

 Інформація про харчовий продукт, в т.ч. алкогольні напої, має бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача. За це відповідає оператор ринку. гоьнтш77ш76677777орррІнформація про харчовий продукт може бути донесена через маркування, супровідні документи, рекламу.


 Відповідно до Закону України “Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів” та ст.11 Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” маркування алкогольних напоїв, які реалізуються на території України через торгівельну мережу, здійснюється державною мовою в доступній для споживача формі, і повинно містити на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) алкогольних напоїв:
- загальну та власну назви виробу;
- найменування виробника;
- знак для товарів і послуг;
- географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування суб'єкта господарювання;
- вміст спирту (% об.);
- місткість посуду;
- вміст цукру (якщо це регламентується нормативними документами);
- позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України);
- штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контретикетки, або пляшки (іншого посуду);
- на видимій стороні етикетки, контретикетки, корку, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначено: дата виготовлення продукції, код суб'єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво.
 Фальсифікація лікеро-горілчаної продукції на сьогодні популярна через постійний попит на цю продукцію. Необізнаному покупцеві досить важко відрізнити умовно підроблену горілку від оригінальної. Споживаючи фальсифікований продукт, покупець втрачає не тільки гроші за придбаний напій, а ризикує передусім власним здоров'ям, яке не купиш.
Щоб захистити себе від купівлі підробленої алкогольної продукції, споживачам необхідно звертати увагу на такі ключові аспекти, як марка акцизного податку, закупорка, етикетка та тара, в яку розлито алкоголь.
Марка акцизного податку – спеціальний знак встановленого зразка, яким маркуються як алкогольні, так і тютюнові вироби. Наявність їх на цих товарах підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України. Оскільки марка акцизного податку є бланком документу суворої звітності, вона захищена спеціальними елементами захисту, які покликані унеможливити її підробку.
У лютому Кабінет міністрів прийняв постанови №74 і 97, якими вніс зміни до порядку продажу акцизних марок на алкоголь, а також затвердив їх нові зразки. Прийняті постанови дадуть можливість упровадити систему track&trace по всьому ланцюжку - від моменту виробництва або імпорту алкогольних напоїв до продажу кінцевому споживачеві.
Концепція передбачала створення і впровадження системи контролю над обігом підакцизних товарів по всьому ланцюжку, аж до реалізації кінцевому споживачеві. Основні цілі, заявлені в концепції, — мінімізація людського залучення в процес адміністрування (вирішує проблему браку ресурсу в податкових органів), детінізація ринку, боротьба з фальсифікатом і контрабандою, спрощення документообігу й багато чого іншого.
Основні методи для реалізації цих цілей, згідно з Концепцією: нанесення на підакцизні товари унікального ідентифікатора, використання системи електронних акцизних накладних і внесення інформації про місцезнаходження кожної одиниці підакцизного товару по всьому ланцюжку реалізації до моменту продажу споживачеві.
Марка для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції вітчизняного виробництва виготовляється у зеленій кольоровій гамі, для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією, вітчизняного виробництва - червоній, для алкогольних напоїв, крім виноробної продукції (лікеро-горілчана продукція), імпортного виробництва - фіолетовій, для алкогольних напоїв, які є виноробною продукцією, імпортного виробництва – оранжевій.
Марка для алкогольних напоїв повинна містити двомірний штрих-код швидкого реагування (далі - QR-код) та лінійний штрих-код (далі - штрих-код).
На кожну марку наносяться такі реквізити:
- слова “УКРАЇНА”, “МАРКА АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ”;
- позначення виду марки, що складається із слів та літер “алкоголь вітчизняний (лікеро-горілчана продукція)” - “АВ ЛГП”, “алкоголь вітчизняний (виноробна продукція)” - “АВ ВП”, “алкоголь імпортний (лікеро-горілчана продукція)” - “АІ ЛГП”, “алкоголь імпортний (виноробна продукція)” - “АІ ВП”;
- індекс регіону України (згідно з додатком), що відповідає місцезнаходженню виробника продукції, позначений двома цифрами (для маркування вітчизняної продукції), серія із чотирьох літер і шестизначний номер, два двозначних числа (місяць і рік, у якому вироблено марки для алкогольних напоїв) або двозначне та однозначне числа (рік і квартал, у якому вироблено марки для тютюнових виробів) через скісну риску та сума акцизного податку (для алкогольних напоїв), сплаченого за одиницю продукції, з точністю до тисячного знака, крім суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв;
- реквізити покупця марки (зазначаються на марках для алкогольних напоїв): для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців - код, який відображає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
- QR-код та штрих-код (зазначаються на марках для алкогольних напоїв).
- Штрих-код містить інформацію про серію та номер марки.
- QR-код містить інформацію про серію та номер марки, реквізити покупця марки: для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців - код, який відображає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті), та посилання на веб-ресурс для перевірки марки.
- QR-код також може містити інформацію про геш-послідовність.
Інформаційні набори даних для генерації QR-кодів та штрих-кодів, що наносяться на марку для алкогольних напоїв, генеруються ДПС та передаються підприємству-виробнику.